Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego w naszej szkole

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

SZANOWNI RODZICE

Wkrótce rozpocznie się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr1 im. Aleksandra Kamińskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego poprzez stronę internetową Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki (ZSZO).

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej rozpoczynają wypełnianie wniosku od wybrania placówki, do której chcieliby w pierwszej kolejności zapisać dziecko. Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru. Można wskazać maksymalnie dodatkowo jeszcze dwie placówki rezerwowe według swoich preferencji w porządku od bardziej do mniej preferowanego.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wypełnia się elektronicznie na stronie internetowej:

https://portal.vulcan.net.pl/jst/tomaszowmazowieckiprojekt/Rejestr.aspx
w zakładce „Nabory” w aplikacji „Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych”, w terminach określonych w ZARZĄDZENIU NR 29/2024 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki, które jest dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, na stronie ZSZO oraz na stronach BIP zespołów szkolno-przedszkolnych, szkół podstawowych i zespołu przedszkolnego.
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/tomaszowmazowieckiprojekt/News

 Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 14 i Przedszkola nr 20,  którzy dla swoich dzieci  wyrażą chęć kontynuowania edukacji przedszkolnej woddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w dotychczasowym przedszkolu.

 Harmonogram czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym:

  • 26 – 29 lutego 2024r.- składanie w przedszkolu pisemnej deklaracji o kontynuowaniu  wychowania przedszkolnego.
  • 26 lutego- 5 marca 2024r.-rejestracja deklaracji w systemie Nabór VULCAN przez dyrektorów zespołów szkolno- przedszkolnych.
  • 8 marca 2024r.- ustalenie liczby wolnych miejsc w przedszkolach
  • 12 – 22 marca 2024r. – możliwość elektronicznego wypełnienia wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w systemie Nabór VULCAN.
  • 25-28 marca 2024r. -weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego oraz dokumentów potwierdzających spełnianie  przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • 3 kwietnia 2024r.- podanie przez komisje rekrutacyjne do publicznej wiadomości  list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • 3-9 kwietnia 2024r.-potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1.
  • 15 kwietnia 2024r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
  • Od 16 kwietnia 2024r.- procedura odwoławcza.