Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego
w Tomaszowie Mazowieckim
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-09-16.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-17.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Strona zawiera mapę dojazdu - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-22.
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2021-02-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

  • osoba kontaktowa - Ewa Służewska,
  • adres e-mail - zs-pnr4@tomaszow-maz.pl,
  • numer telefonu - 447239659,
  • adres do korespondencji - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego, ul. Leona Witolda May’a 11/13, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 1 mieści się w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Leona Witolda Maya11/13.

Szkoła jest dostępna zarówno w komunikacji pionowej jak i poziomej.

Dojazd do szkoły możliwy jest od ulicy Granicznej oraz ulicy Wandy Panfil. Ulica, przy której mieści się szkoła, jest ulicą przelotową.

Na teren obiektu wejść można przez furtkę, której szerokość wynosi 100 centymetrów.

Budynek składa się z trzech segmentów: segment A, do którego prowadzi wejście od strony boiska szkolnego szerokości 90 centymetrów ze schodami w dół (10 stopni). W odległości 18 metrów od wejścia po lewej stronie znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Segment A składa się z trzech kondygnacji: piwnicy, w której znajduje się biblioteka, szatnie oraz sala gimnastyczna A. Na poziomie 0 znajdują się sale lekcyjne, a na   poziomie I sale lekcyjne oraz gabinet pedagoga szkolnego. Segment B, do którego prowadzi do wejście od frontu szkoły szerokości 90 centymetrów ze schodami w dół ( 13 stopni). Wejście to jest również dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Po lewej stronie od schodów znajduje się podjazd przeznaczony dla osób poruszających się na wózkach. W odległości 30 metrów od wejścia po prawej stronie znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Segment B  składa się z trzech kondygnacji: piwnicy, w której znajdują się szatnie oraz sala gimnastyczna B. Na poziomie 0 znajduje się gabinet wicedyrektora i sale lekcyjne, a na poziomie I gabinet logopedy, sale lekcyjne oraz pokój nauczycielski. Segment C znajduje się po prawej stronie od wejścia przez furtkę. Prowadzi do niego wejście szerokości 90 centymetrów ze schodami w górę ( 3 stopnie), drzwi wejściowe do wiatrołapu otwierane są ręcznie na zewnątrz. Przy drugich drzwiach wejściowych na wysokości 135 centymetrów znajduje się domofon. Segment C składa się z dwóch kondygnacji. Na poziomie 0 po prawej stronie od wejścia znajduje się toaleta, sekretariat, przez który przechodzi się do gabinetu dyrektora (po prawej stronie) i wicedyrektora ( po lewej stronie). Na wprost od wejścia w odległości 30 metrów znajduje się stołówka szkolna. Na poziomie I znajdują się sale lekcyjne oraz świetlica.

Między  segmentem A i B, a segmentem C znajdują się schody (8 stopni) przy których zamontowana jest platforma przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.

Korytarze są przestronne i widne. Schody szerokości 270 centymetrów wyposażone są w poręcze.

Obok szkoły w odległości 20 metrów znajduje się parking z pięcioma stanowiskami przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem w godzinach od 7.30 do 15.30.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.