Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Rekrutacja do klasy IV sportowej o profilu łyżwiarstwo szybkie

Miło nam poinformować, że w roku szkolnym 2021/21 powstanie w naszej szkole klasa IV sportowa o specjalności łyżwiarstwo szybkie.

Deklaracja do klasy sportowej


Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

Od 1 marca rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę-Miasto Tomaszów Mazowiecki

Szczegółowy przebieg rekrutacji  do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1

  • Od 1 marca do 8 marca 2021 należy elektronicznie w systemie Nabór wypełniać deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Taką deklarację  składa rodzic, który chce, aby jego dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej, która jest w tym samym Zespole, co Przedszkole, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

  • Wypełnioną w formie elektronicznej i podpisaną przez Rodziców/Opiekunów prawnych deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy przesłać do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 na adres e – mail: zs-pnr4@tomaszow-maz.pl lub dostarczyć osobiście.
  • 12 marca 20 21r. zostanie ustalona liczba wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych.

Od 15 marca do 26 marca 2021 rodzic elektronicznie wypełnia wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w systemie Nabór.

  • Wypełniony w formie elektronicznej i podpisany przez Rodziców/Opiekunów prawnych wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego należy przesłać do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 na adres e – mail: zs-pnr4@tomaszow-maz.pl lub dostarczyć osobiście.
  • Do wniosku należy dołączyć poniższe oświadczenia, potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów w procesie rekrutacji.

Oświadczenie nr 1 - o wielodzietności

Oświadczenie nr 2 - o samotnym wychowaniu dziecka

Oświadczenie nr 3 - kandydat posiada rodzeństwo w przedszkolu

Oświadczenie nr 4 - kandydat posiada rodzeństwo w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w szkole w przypadku zespołu szkolno-przedszkolnego

Oświadczenie nr 5 - o miejscu pracy rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym zatrudnieniu prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego

Oświadczenie nr 6 - o pochodzeniu kandydata z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny

Oświadczenie nr 7 - o zamieszkaniu kandydata w obwodzie szkoły w której znajduje się oddział przedszkolny

Oświadczenie nr 8 - o kandydowaniu rodzeństwa do tego samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Oświadczenie nr 9 - potwierdzenie woli przyjęcia

Uchwała Nr IV_36_2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2019 r.

Zarządzenie nr 17.2021

8 kwietnia 2021 do godz. 14.00 zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych/ niezakwalifikowanych.

Od 8 kwietnia 2021 do 15 kwietnia 2021 do godz. 16.00 należy potwierdzić wolę przyjęcia (Oświadczenie nr 9)

19 kwietnia 2021 do godz. 12.00 zostaną podane do wiadomości publicznej przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny, bądź e-mailowy.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego

Leona Witolda May’a 11/13

97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. 44 723-96-59

zs-pnr4@tomaszow-maz.pl

Miło nam poinformować, że w roku szkolnym 2021/21 powstanie w naszej szkole klasa IV sportowa o specjalności łyżwiarstwo szybkie.


Rekrutacja do klas pierwszych

Szanowni Państwo,

Wnioski o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 1 na rok szkolny 2021/22 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym można składać od w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną na adres: zs-pnr4@tomaszow-maz.pl

w razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 44 723 96 59 lub mailowy zs-pnr4@tomaszow-maz.pl

poniżej dokumenty do pobrania: zgłoszenie, wniosek i załączniki

 

Zarządzenie nr 18/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki 

 

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 1 

Zgłoszenie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 1 

Załącznik numer 1

Załącznik numer 2

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I