Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja


Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

ZARZĄDZENIA  PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Rozpoczęła się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy dla swoich dzieci  wyrażą chęć kontynuowania edukacji przedszkolnej w  oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1  składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu.

Deklarację należy wypełnić w formie papierowej(formularze dostępne w Przedszkolu 14 i Przedszkolu 20 i na stronie internetowej ZSZO) w terminie   od 1 marca do 6 marca 2023r., podpisać i złożyć bezpośrednio w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko w roku szkolnym 2022/2023.

Po zakończeniu składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, wprowadzeniu do systemu, ustalona zostanie liczba miejsc, na które prowadzona będzie rekrutacja dla dzieci z Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zapisywanych po raz pierwszy. 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki prowadzona jest   z wykorzystaniem systemu informatycznego poprzez stronę internetową Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki (ZSZO):

https://portal.vulcan.net.pl/jst/tomaszowmazowieckiprojekt/rejestr.aspx

w zakładce „Nabory”, w aplikacji „Nabór dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych”, w terminach określonych w ZARZĄDZENIU NR 22/2023 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę  - Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej rozpoczynają wypełnienie wniosku od wybrania placówki, do której chcieliby w pierwszej kolejności zapisać dziecko.

Oddział przedszkolny w szkole podstawowej wskazany na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie jest oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru. Można wskazać maksymalnie dodatkowo jeszcze dwie placówki rezerwowe według swoich preferencji od bardziej do mniej preferowanego.

Wypełnianie i składanie wniosków będzie odbywać się od 16 marca do 28 marca 2023r. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wypełnia się elektronicznie na stronie internetowej:    Nabór elektroniczny do oddziału przedszkolnego

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnychRekrutacja do klasy pierwszej

Trwają zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. Przyjmujemy dokument ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY  PIERWSZEJ. Składają go jedynie dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły. Wypełniony druk zgłoszenia należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Na podstawie złożonych ZGŁOSZEŃ będzie można ustalić liczbę wolnych miejsc, o które będą mogły ubiegać się dzieci spoza obwodu szkoły.

Rekrutacja na wolne miejsca do klas pierwszych rozpocznie się 27 marca, a zakończy 7 kwietnia 2023r.

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej (z obwodu szkoły)

Nabór elektroniczny do klasy pierwszej 

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej


Rekrutacja do klasy sportowej  na rok szkolny 2023/2024

Tegoroczna rekrutacja do oddziału sportowego o specjalności: łyżwiarstwo szybkie dziewcząt i chłopców uczniów klas  IV w  Szkole  Podstawowej nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Tomaszowie Mazowieckim   rozpoczęła się 13 marca 2023 roku i zostanie przeprowadzona w sposób tradycyjny,  z pominięciem systemu informatycznego.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do oddziałów sportowych klas IV w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającym i spełnianie przez kandydata warunków

od 13 marca 2023 roku
do 24 marca 2023 roku

od 29 czerwca 2023 roku
do 5 lipca 2023 roku

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo oświatowe

od 29 marca 2023 roku

do 31 marca 2023 roku

od 6 lipca 2023 roku
do 7 lipca 2023 roku

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo oświatowe

4 kwietnia 2023 roku

10 lipca 2023 roku

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału sportowego

5 kwietnia 2023 roku
godz. 9:00

11 lipca 2023 roku
godz. 9:00

5

Potwierdzenie w formie pisemnego oświadczenia przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do oddziału sportowego


od 12 kwietnia 2023 roku

od godz. 9:00
do 21 kwietnia 2023 roku

od 11 lipca 2023 roku
od godz. 9:00
do 18 lipca 2023 roku

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału sportowego

25 kwietnia 2023 roku
godz. 15:00

19 lipca 2023 roku
godz. 15:00

7

Dostarczenie przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do oddziału sportowego świadectwa ukończenia klasy programowo niższej

od 26 czerwca 2023 roku
do 28 czerwca 2023 roku

od 20 lipca 2023 roku
do 21 lipca 2023 roku

 Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

 


Rekrutacja do klasy IV sportowej o profilu łyżwiarstwo szybkie

Rekrutacja do oddziałów sportowych klas  IV w  szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki rozpocznie się  14 marca 2022 roku

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW, DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH KLAS IV W  SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ - MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającym i spełnianie przez kandydata warunków

od 14 marca 2022 roku
do 25 marca 2022 roku

od 1 lipca 2022 roku
do 4 lipca 2022 roku

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo oświatowe

od 30 maja 2022 roku

do 3 czerwca 2022 roku

od 5 lipca 2022 roku
do 6 lipca 2022 roku

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo oświatowe

9 czerwca 2022 roku

7 lipca 2022 roku

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału sportowego

10 czerwca 2022 roku
godz. 9:00

8 lipca 2022 roku
godz. 9:00

5

Potwierdzenie w formie pisemnego oświadczenia przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do oddziału sportowego.

od 10 czerwca 2022 roku
od godz. 9:00
do 15 czerwca 2022 roku

od 8 lipca 2022 roku
od godz. 9:00
do 15 lipca 2022 roku

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału sportowego.

20 czerwca 2022 roku
godz. 15:00

18 lipca 2022 roku
godz. 15:00

7

Dostarczenie przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do oddziału sportowego świadectwa ukończenia klasy programowo niższej.

od 27 czerwca 2022 roku
do 30 czerwca 2022 roku

od 19 lipca 2022 roku
do 22 lipca 2022 roku

Deklaracja do klasy sportowej


Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

 

Tegoroczna rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki, zostanie przeprowadzona przy pomocy systemu elektronicznego.

Od 7 marca 2022 roku udostępniona zostanie w systemie Nabór 2022 (https://nabor.pcss.pl) oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/tomaszowmazowiecki/przedszkole/ umieszczono informacje o tomaszowskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z ich wykazem. W serwisie internetowym Nabór 2022, dotyczącym naszego miasta, zamieszczono szczegółowe informacje, przydatne w okresie rekrutacji oraz niezbędne dokumenty do wypełnienia i pobrania.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ – MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI

 

Lp.

 

Czynności rekrutacyjne

 

Termin w  postępowaniu rekrutacyjnym


Termin
w  postępowaniu uzupełniającym

1

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym Nabór oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dokumentów przydatnych w procesie rekrutacji

 od 7 marca 2022 r.

 

-

2

Możliwość elektronicznego wypełnienia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w systemie Nabór

od 7 marca 2022 r.

do 11 marca 2022 r.

-

3

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

Wypełnioną w Internecie i wydrukowaną deklarację składa rodzic zainteresowany uczęszczaniem dziecka do tego samego przedszkola

od 7 marca 2022 r.

do 11 marca 2022 r.

do godz.16.00

 

-

4

Rejestracja deklaracji w systemie Nabór przez dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych / zespołu przedszkolnego

od 7 marca 2022 r.

do 14 marca 2022 r.

do godz.12.00

 

-

5

Ustalenie liczby wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach

 
18 marca 2022 r.

-

6

Możliwość elektronicznego wypełnienia wniosku o przyjęcie do przedszkola* w systemie Nabór


od 21 marca 2022 r.

do 31 marca 2022 r.


od 22 kwietnia 2022 r.

do 29 kwietnia 2022 r.

7

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola * wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Wydrukowany wniosek składa rodzic w przedszkolu * pierwszego wyboru

 od 21 marca 2022 r.

do 31 marca 2022 r.

do godz.16.00

od 22 kwietnia 2022 r.

do 29 kwietnia 2022 r.

do godz.16.00

8

Rejestracja wniosków  w systemie Nabór przez dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych / zespołu przedszkolnego

od 21 marca 2022 r.

do 31 marca 2022 r.

do godz.12.00

od 22 kwietnia 2022 r.

do 4 maja 2022 r.

do godz.12.00

9

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków  o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole  podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym

od 1 kwietnia 2022 r.

do 7 kwietnia 2022 r.

od 4 maja 2022 r.

do 5 maja 2022 r.

10

Podanie przez komisje rekrutacyjne do publicznej wiadomości  list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

8 kwietnia 2022 r.

do godz.14.00

 6 maja 2022 r.

do godz.14.00

11

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola *, do którego zostało zakwalifikowane, w postaci pisemnego oświadczenia

od 8 kwietnia 2022 r.

do 14 kwietnia 2022 r.

do godz.16.00

od 6 maja 2022 r.

do 11 maja 2022 r.

do godz.16.00

12

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

19 kwietnia 2022 r.
do godz.12.00

12 maja 2022 r.
do godz.12.00

13

Procedura odwoławcza


od 20 kwietnia 2022 r.


od 13 maja 2022 r.

*dotyczy także oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Kryteria stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki, określone w Uchwale nr IV/36/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2019 roku sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę –Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Od 7 marca rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę-Miasto Tomaszów Mazowiecki

Szczegółowy przebieg rekrutacji  do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1

  • Od 7 marca do 11 marca 2022 należy elektronicznie w systemie Nabór wypełniać deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Taką deklarację  składa rodzic, który chce, aby jego dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej, która jest w tym samym Zespole, co Przedszkole, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

  • Wypełnioną w formie elektronicznej i podpisaną przez Rodziców/Opiekunów prawnych deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy przesłać do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 na adres e – mail: zs-pnr4@tomaszow-maz.pl lub dostarczyć osobiście.
  • 18 marca 2022r. zostanie ustalona liczba wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych.

Od 21 marca do 31 marca 2022 rodzic elektronicznie wypełnia wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w systemie Nabór.

  • Wypełniony w formie elektronicznej i podpisany przez Rodziców/Opiekunów prawnych wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego należy przesłać do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 na adres e – mail: zs-pnr4@tomaszow-maz.pl lub dostarczyć osobiście.
  • Do wniosku należy dołączyć poniższe oświadczenia, potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów w procesie rekrutacji.

Oświadczenie nr 1 - o wielodzietności

Oświadczenie nr 2 - o samotnym wychowaniu dziecka

Oświadczenie nr 3 - kandydat posiada rodzeństwo w przedszkolu

Oświadczenie nr 4 - kandydat posiada rodzeństwo w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w szkole w przypadku zespołu szkolno-przedszkolnego

Oświadczenie nr 5 - o miejscu pracy rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym zatrudnieniu prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego

Oświadczenie nr 6 - o pochodzeniu kandydata z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny

Oświadczenie nr 7 - o zamieszkaniu kandydata w obwodzie szkoły w której znajduje się oddział przedszkolny

Oświadczenie nr 8 - o kandydowaniu rodzeństwa do tego samego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Oświadczenie nr 9 - potwierdzenie woli przyjęcia

Uchwała Nr IV_36_2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2019 r.

Zarządzenie nr 17.2021

8 kwietnia 2022 do godz. 14.00 zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych/ niezakwalifikowanych.

Od 8 kwietnia 2022 do 14 kwietnia 2022 do godz. 16.00 należy potwierdzić wolę przyjęcia (Oświadczenie nr 9)

19 kwietnia 2022 do godz. 12.00 zostaną podane do wiadomości publicznej przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny, bądź e-mailowy.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego

Leona Witolda May’a 11/13

97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. 44 723-96-59

zs-pnr4@tomaszow-maz.pl


Rekrutacja do klas pierwszych

Szanowni Państwo,

Wnioski o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 1 na rok szkolny 2022/23 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym można składać od w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną na adres: zs-pnr4@tomaszow-maz.pl

w razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 44 723 96 59 lub mailowy zs-pnr4@tomaszow-maz.pl

poniżej dokumenty do pobrania: zgłoszenie, wniosek i załączniki

 

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 1 

ZGŁOSZENIE dziecka do Szkoły Podstawowej nr 1

Załącznik numer 1

Załącznik numer 2

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki rozpocznie się

1 marca 2022 roku

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW, DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ - MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w  postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca  2022 roku

do 31 marca 2022 roku

od 4 maja 2022  roku

do 3 czerwca 2022 roku

 

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym    

11 kwietnia 2022 roku

9 czerwca 2022 roku

 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 14 kwietnia 2022 roku

15 czerwca 2022 roku

 

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 15 kwietnia 2022 roku

do 22 kwietnia 2022 roku

od 20 czerwca 2022 roku

do 24 czerwca 2022 roku

 

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 27 kwietnia 2022 roku

27 czerwca 2022 roku