Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Świetlica

 

  Świetlica w naszej szkole czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.30.

 
Opiekę nad uczniami sprawują:

  • mgr Agnieszka Pająk
  • mgr Monika Majstrak
  • mgr Gabriel Druszcz
  • mgr Karina Góra
  • mgr Wojtaszek Julita


CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1.CELEM DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ JEST:
- zapewnienie uczniom opieki wychowawczej przed i po zajęciach szkolnych
- stworzenie warunków do racjonalnego wypoczynku, nauki własnej i pomocy w nauce
- kształtowanie właściwej postawy moralnej
2.DO ZADAŃ ŚWIETLICY NALEŻY:
- organizowanie pomocy w nauce
- wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy umysłowej
- organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniu i na powietrzu
- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań
- ksztaltowanie nawyków kultury osobistej, dbanie o zdrowie swoje i innych
- rozwijanie samodzielności, aktywności ucznia i umiejętności pracy w grupie
- rozwijanie poczucia wrażliwości na piękno
- przygotowanie do wartościowego spędzania czasu wolnego
- wyrabianie nawykow kulturalnej rozrywki i zabaw
- współpraca z rodzicami, instytucjami i organizacjami szkolnymi
- rozpoznawanie sytuacji rodzinnej uczniów
W świetlicy realizując cele wychowawcze i kształtując osobowość dziecka stosujemy następujące formy zajęć:
- zabawy dydaktyczne i gry świetlicowe
- czytelnictwo
- żywe słowo i teatralne formy pracy
- zajęcia umuzykalniające
- zajęcia plastyczne
- imprezy i uroczystości
- korzystanie ze środków audiowizualnych
- ćwiczenia ruchowe
Wychowawca świetlicy dba o respektowanie praw człowieka rozumianych jako zbiór praw i wolności przysługujący pojedynczym osobom, których to praw i wolności naruszać nie wolno.
Powierzone funkcje wychowawca wykonuje w ramach:
- rozwiązywania konfliktów w społeczności szkolnej
- tworzenia warunków wspomagających rozwój uczniów
- indywidualnej opieki nad uczniami z niepowodzeniami szkolnymi
- ochrony uczniów przed wszelkimi formami przemocy
- rozwoju zainteresowań i uzdolnień

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Poznaliśmy nową grę w świetlicy, zabawy było przy tym dużo, a oto efekt ....