Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Świetlica

 

  Świetlica w naszej szkole czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.30.

 
Opiekę nad uczniami sprawują:

  • mgr Agnieszka Pająk
  • mgr Małgorzata Baryś
  • mgr Ewelina Biniek
  • mgr Monika Majstrak
  • mgr Gabriel Druszcz
  • mgr Harasimowicz Ewelina
  • mgr Mormus Elżbieta
  • mgr Jaśkiewicz Jolanta
  • mgr Wojtaszek Julita


CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1.CELEM DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY SZKOLNEJ JEST:
- zapewnienie uczniom opieki wychowawczej przed i po zajęciach szkolnych
- stworzenie warunków do racjonalnego wypoczynku, nauki własnej i pomocy w nauce
- kształtowanie właściwej postawy moralnej
2.DO ZADAŃ ŚWIETLICY NALEŻY:
- organizowanie pomocy w nauce
- wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy umysłowej
- organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniu i na powietrzu
- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań
- ksztaltowanie nawyków kultury osobistej, dbanie o zdrowie swoje i innych
- rozwijanie samodzielności, aktywności ucznia i umiejętności pracy w grupie
- rozwijanie poczucia wrażliwości na piękno
- przygotowanie do wartościowego spędzania czasu wolnego
- wyrabianie nawykow kulturalnej rozrywki i zabaw
- współpraca z rodzicami, instytucjami i organizacjami szkolnymi
- rozpoznawanie sytuacji rodzinnej uczniów
W świetlicy realizując cele wychowawcze i kształtując osobowość dziecka stosujemy następujące formy zajęć:
- zabawy dydaktyczne i gry świetlicowe
- czytelnictwo
- żywe słowo i teatralne formy pracy
- zajęcia umuzykalniające
- zajęcia plastyczne
- imprezy i uroczystości
- korzystanie ze środków audiowizualnych
- ćwiczenia ruchowe
Wychowawca świetlicy dba o respektowanie praw człowieka rozumianych jako zbiór praw i wolności przysługujący pojedynczym osobom, których to praw i wolności naruszać nie wolno.
Powierzone funkcje wychowawca wykonuje w ramach:
- rozwiązywania konfliktów w społeczności szkolnej
- tworzenia warunków wspomagających rozwój uczniów
- indywidualnej opieki nad uczniami z niepowodzeniami szkolnymi
- ochrony uczniów przed wszelkimi formami przemocy
- rozwoju zainteresowań i uzdolnień

 

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Poznaliśmy nową grę w świetlicy, zabawy było przy tym dużo, a oto efekt ....