Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Klasy integracyjne

KLASA  II e  INTEGRACYJNA

  „Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”

                                                            Maria  Grzegorzewska

 

W  roku szkolnym 2016/2017  powstała w  Szkole Podstawowej nr 1 klasa integracyjna I e.  Uczęszcza do niej 13 uczniów. Wychowawcą klasy jest mgr M. Stańczak a nauczycielką wspomagającą mgr M. Gąsecka. Nauczycielki  pracujące w tej klasie posiadają dodatkowe kwalifikacje i przygotowanie  pedagogiczne obejmujące oligofrenopedagogikę, rewalidację i terapię pedagogiczną. Uczniowie tworzący  klasę integracyjną  to  wychowankowie grupy integracyjnej Przedszkola nr 20 oraz uczniowie  z rejonu SP 1- rozpoczynający  naukę w klasie pierwszej. Zgodnie z  zasadą integracji, klasę tworzą dzieci   zdrowe, o pełnej sprawności psychoruchowej oraz uczniowie posiadający zdiagnozowane kłopoty   zdrowotne lub emocjonalne i  posiadające orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o kształceniu w  klasie integracyjnej. W klasie integracyjnej  realizowana jest  taka sama podstawa programowa jak w pozostałych klasach pierwszych. We wszystkich działaniach pedagogów uczących, myślą przewodnią są słowa Marii Grzegorzewskiej: „Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”. Nikt z nas nie jest idealny. Możemy wiele nauczyć się od niepełnosprawnych, przede wszystkim wytrwałości, cierpliwości, poszanowania dla zdrowia i pracy jaką codziennie muszą wkładać w to, by znaleźć swoje miejsce w świecie.  O zaletach klas integracyjnych można mówić dużo. Współpraca dwóch pedagogów i mała liczebność uczniów pozwala na pełną indywidualizację pracy dydaktycznej, stałe dostosowywania treści programowych do możliwości ucznia, stopniowanie trudności zadań, stosowanie ciekawych metod aktywizujących. Indywidualizacja pracy dotyczy również uczniów zdolnych. Ci pracują z dodatkowymi kartami pracy, o innej skali trudności i ilości ćwiczeń. Na lekcji uczniowie mają szansę częściej wypowiadać się i poruszać interesujące ich zagadnienia. Uczniowie zdrowi, zdolni i ambitni wspierają, pomagają słabszym. Na naszych lekcjach nie jest cicho ale zawsze dzieją się rzeczy ciekawe, niezwykłe, zaskakujące. Wszystko po to, by lepiej  poznać, zrozumieć i zapamiętać otaczający świat.

Pracownia, w której mieści się klasa II e jest kameralna , barwna. Wyposażona w tablicę interaktywną, która znacząco podnosi atrakcyjność lekcji. Uczniowie klasy I e  aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Są widzami przedstawień teatralnych, wycieczek oraz uroczystości szkolnych.  Aktywnie uczestniczą w akcjach charytatywnych niosących pomoc innym.

 

Przedstawiamy  wybrane migawki z życia i działań uczniów klasy w roku szkolnym 2016/2017

 

 

TYDZIEŃ  INTEGRACJI

 

W dniach 4-8 grudnia odbył się w naszej szkole kolrowy tydzień integracji. Uczniowie klas integracyjnych Ie oraz II e mieli szereg atrakcji. Odbyły się warsztaty plastyczne z artystą plastykiem panią Dorotą Drekało. spotkanie z dietetykiem panią Mają Walas, na którym uczniowie poznali zasady zdrowego żywienia i samodzielnie przygotowywały drugie śniadanie. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dzieci uczestniczyły w zajęciach kulinarnych, w czasie których przygotowywały pierniki, które po upieczeniu zdobiły według własnego pomysłu, a następnie konsumowały. Oprócz zajęć kulinarnych dzieci uczestniczyły w zajęciach stolarskich, w czasie których wykonywały samodzielnie przyborniki ze sklejki. Kolejną atrakcją było zwiedzanie Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych oraz spotkanie z Mikołajem, który rozdawał prezenty. Był też słodki poczęstunek.

W czasie tygodnia integracji uczniowie spotkali się ze szkolnym pedagogiem. Prelekcja dotyczyła dwóch ważnych zagadnień: integracji i tolerancji. W kolejnych dniach kolorowego tygodnia, dzieci z klasy Ie oraz klasy II e i IIIb uczestniczyły w wycieczce do Teatru "Buffo" w Warszawie, natomiast uczniowie z klasy Ie oraz Ic zwiedzali fabrykę bombek w Piotrkowie Trybunalskim oraz uczyli się dekorować ozdoby choinkowe. Na zakończenie kolorowego tygodnia integracji uczniowie klasy Ie i IIe wystąpili z krótkim programem artystycznym. Uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody tygodnia integracji poprzed udział

w Szkolnym Konkursie Plastycznym pod hasłem "Razem lepiej". Na konkurs wpłynęło bardzo wiele prac pod uczniów z klas I-VII. Nagrodzono autorów 15 najładniejszych prac. Niektórzy uczniowie i nauczyciele przyłączali się do wspólnej zabawy tygodnia integracji poprzez dodawanie do stroju kolrowego elementu. Każdego dnia obowiązywał inny kolor.