Drodzy rodzice !

Klikając w poniższy baner można zgłosić szkodę bezpośrednio do szkolnego ubezpieczyciela. Numer polisy naszej szkoły to: EDU-A/P 047500Zapraszamy na nasz profil na Facebooku- Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Kamińskiego

 


Harmonogram uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019

 

9.00 – klasy I

10.00 – klasy II, III, IV

11.00 – klasy V, VI, VII, VIII

 


 


 

 

 


 

Drodzy Rodzice!


Aby dokonać wpłaty w miesiącu czerwcu proszę o  sprawdzenie indywidualnej kwoty pod numerem telefonu  44 710 81 38


 UWAGA!

 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 imformuje, że  listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I  Szkoły  Podstawowej nr 1 znajdują się w sekretariacie szkoły.


UWAGA! PILNE!


Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 podaje listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1.


Lista uczniów przyjętych do oddziału przedszkolnego

 

Lista uczniów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego


W przypadku uczniów nieprzyjętych należy złożyć ponowny elektroniczny wniosek  w rekrutacji uzupełnającej.UWAGA!!!


Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2018/2019

 

Wszyscy kandydaci składający karty zostali zakwalifikowani do procesu rekrutacji.

 

W celu przyjęcia dziecka należy w dniach 23 – 27 kwietnia 2018r. złożyć  w sekretariacie pisemne potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (dokument poniżej).

 

Oświadczenie woli przyjęcia

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  - 8 maja 2018r.


 

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 


Tegoroczna rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki, zostanie przeprowadzona po raz pierwszy przy pomocy systemu elektronicznego. 15 lutego 2018 r. udostępniona zostanie na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 


UWAGA!

 

Od 12 marca 2018r. dostępne będą na stronie www.nabor.pcss.pl wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego, które należy wypełnić, wydrukować i złożyć w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru.


WAŻNE


Do oddziału przedszkolnego składmy wnioski a nie deklaracje.Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddzialów przedszkolnych

 

 

Zarządzenie nr 46/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz. w sprawie ustalenia na rok 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

 REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 


 

UCHWAŁA NR XLI/366/2017 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły. 

 

Zarządzenie nr 45/2018 Prezydenta Miasta Tomaszowa Maz. w sprawie ustalenia na rok 2018/2019 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miato Tomaszów Mazowiecki

 

Załącznik nr 1 do zarządzenie nr 45/2018

 

Zgłoszenie  dziecka do klasy  I Szkoły  Podstawowej  nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w  Tomaszowie  Mazowieckim

 


 

Uwaga!


Informujemy, iż od 1 stycznia 2018 roku opłatę za wyżywienie będzie można wpłacać tylko przelewem na konto.Uwaga!


Aby dokonać wpłaty w miesiącu czerwcu proszę o  sprawdzenie indywidualnej kwoty pod numerem telefonu  44 710 81 38

 

 

 

Numer konta 24 1050 1461 1000 0090 3069 2801

W tytule przelewu wpisujemy:  nazwisko i imię ucznia oraz klasę

 


link do bip