Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rozpoczęła się rekrutacja

1 marca 2022 roku rozpoczęła się rekrutacja do klas I szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki, natomiast od 14 marca 2022 roku rozpocznie się rekrutacja do oddziałów sportowych klas IV w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki.

Tegoroczna rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostanie przeprowadzona przy pomocy systemu elektronicznego. Od 7 marca 2022 roku udostępniona zostanie w systemie Nabór 2022 https://nabor.pcss.pl oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/tomaszowmazowiecki/przedszkole/ umieszczono informacje o tomaszowskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z ich wykazem. W serwisie internetowym Nabór 2022, dotyczącym naszego miasta, zamieszczono szczegółowe informacje, przydatne w okresie rekrutacji oraz niezbędne dokumenty do wypełnienia i pobrania.
 

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki rozpocznie się

1 marca 2022 roku

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW, DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ - MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w  postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1 marca  2022 roku

do 31 marca 2022 roku

od 4 maja 2022  roku

do 3 czerwca 2022 roku

 

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym    

11 kwietnia 2022 roku

9 czerwca 2022 roku

 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 14 kwietnia 2022 roku

15 czerwca 2022 roku

 

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 15 kwietnia 2022 roku

do 22 kwietnia 2022 roku

od 20 czerwca 2022 roku

do 24 czerwca 2022 roku

 

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 27 kwietnia 2022 roku

27 czerwca 2022 roku

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 1 

ZGŁOSZENIE dziecka do Szkoły Podstawowej nr 1

Załącznik numer 1

Załącznik numer 2

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy IRekrutacja do oddziałów sportowych klas  IV w  szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki rozpocznie się

14 marca 2022 roku

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW, DO ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH KLAS IV W  SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ - MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającym i spełnianie przez kandydata warunków

od 14 marca 2022 roku
do 25 marca 2022 roku

od 1 lipca 2022 roku
do 4 lipca 2022 roku

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo oświatowe

od 30 maja 2022 roku

do 3 czerwca 2022 roku

od 5 lipca 2022 roku
do 6 lipca 2022 roku

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo oświatowe

9 czerwca 2022 roku

7 lipca 2022 roku

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału sportowego

10 czerwca 2022 roku
godz. 9:00

8 lipca 2022 roku
godz. 9:00

5

Potwierdzenie w formie pisemnego oświadczenia przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do oddziału sportowego.

od 10 czerwca 2022 roku
od godz. 9:00
do 15 czerwca 2022 roku

od 8 lipca 2022 roku
od godz. 9:00
do 15 lipca 2022 roku

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału sportowego.

20 czerwca 2022 roku
godz. 15:00

18 lipca 2022 roku
godz. 15:00

7

Dostarczenie przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do oddziału sportowego świadectwa ukończenia klasy programowo niższej.

od 27 czerwca 2022 roku
do 30 czerwca 2022 roku

od 19 lipca 2022 roku
do 22 lipca 2022 rokuSZANOWNI RODZICE

Tegoroczna rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki, zostanie przeprowadzona przy pomocy systemu elektronicznego.

Od 7 marca 2022 roku udostępniona zostanie w systemie Nabór 2022 (https://nabor.pcss.pl) oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/tomaszowmazowiecki/przedszkole/ umieszczono informacje o tomaszowskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z ich wykazem. W serwisie internetowym Nabór 2022, dotyczącym naszego miasta, zamieszczono szczegółowe informacje, przydatne w okresie rekrutacji oraz niezbędne dokumenty do wypełnienia i pobrania.

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ – MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI

 

Lp.

 

Czynności rekrutacyjne

 

Termin w  postępowaniu rekrutacyjnym


Termin
w  postępowaniu uzupełniającym

1

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym Nabór oferty przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dokumentów przydatnych w procesie rekrutacji

 od 7 marca 2022 r.

 

-

2

Możliwość elektronicznego wypełnienia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w systemie Nabór

od 7 marca 2022 r.

do 11 marca 2022 r.

-

3

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

Wypełnioną w Internecie i wydrukowaną deklarację składa rodzic zainteresowany uczęszczaniem dziecka do tego samego przedszkola

od 7 marca 2022 r.

do 11 marca 2022 r.

do godz.16.00

 

-

4

Rejestracja deklaracji w systemie Nabór przez dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych / zespołu przedszkolnego

od 7 marca 2022 r.

do 14 marca 2022 r.

do godz.12.00

 

-

5

Ustalenie liczby wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach

 
18 marca 2022 r.

-

6

Możliwość elektronicznego wypełnienia wniosku o przyjęcie do przedszkola* w systemie Nabór


od 21 marca 2022 r.

do 31 marca 2022 r.


od 22 kwietnia 2022 r.

do 29 kwietnia 2022 r.

7

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola * wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Wydrukowany wniosek składa rodzic w przedszkolu * pierwszego wyboru

 od 21 marca 2022 r.

do 31 marca 2022 r.

do godz.16.00

od 22 kwietnia 2022 r.

do 29 kwietnia 2022 r.

do godz.16.00

8

Rejestracja wniosków  w systemie Nabór przez dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych / zespołu przedszkolnego

od 21 marca 2022 r.

do 31 marca 2022 r.

do godz.12.00

od 22 kwietnia 2022 r.

do 4 maja 2022 r.

do godz.12.00

9

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków  o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole  podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym

od 1 kwietnia 2022 r.

do 7 kwietnia 2022 r.

od 4 maja 2022 r.

do 5 maja 2022 r.

10

Podanie przez komisje rekrutacyjne do publicznej wiadomości  list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

8 kwietnia 2022 r.

do godz.14.00

 6 maja 2022 r.

do godz.14.00

11

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola *, do którego zostało zakwalifikowane, w postaci pisemnego oświadczenia

od 8 kwietnia 2022 r.

do 14 kwietnia 2022 r.

do godz.16.00

od 6 maja 2022 r.

do 11 maja 2022 r.

do godz.16.00

12

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

19 kwietnia 2022 r.
do godz.12.00

12 maja 2022 r.
do godz.12.00

13

Procedura odwoławcza


od 20 kwietnia 2022 r.


od 13 maja 2022 r.

*dotyczy także oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Kryteria stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki, określone w Uchwale nr IV/36/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2019 roku sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę –Miasto Tomaszów Mazowiecki.

 
Lp.


Kryteria


Liczba punktów

1

Kandydat posiada rodzeństwo w przedszkolu

25

2

Kandydat posiada rodzeństwo w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w szkole w przypadku zespołu szkolno-przedszkolnego.

 22

3

Oboje rodzice kandydata (prawni opiekunowie), a w przypadku samotnego  wychowania dziecka – rodzic (prawny opiekun) zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

 14

4

Kandydat pochodzi z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem kuratorskim.

 10

5

 

Kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły, w której znajduje się dany oddział przedszkolny – kryterium dotyczy tylko oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 10

6

 

Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 7


Spełnianie kryteriów rodzice (prawni opiekunowie) lub rodzic (prawny opiekun) kandydata potwierdzają poprzez złożenie stosownych oświadczeń.